Logowanie

Logowanie

Logowanie z wykorzystaniem profilu zaufanego

Logowanie na koncie demonstracyjnym

Formularz wniosku o dostęp do platformy eUrząd zamieszczony na platformie ePuap. Można również pobrać plik wniosku w zakładce "Inne usługi", następnie wydrukować i dostarczyć do urzędu.