Usługi elektroniczne

Zakładanie działalności gospodarczej

Złożenie wniosku w trybie anonimowym wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy.


Formularz zakładania działalności gospodarczej na serwisie CEIDG

Wyszukiwarka podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Wyszukiwarka podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowanych w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej


Wyszukiwarka podmiotów w CEIDG
Ministerialne wzory sprawozdań dla firm wywozowych.

Alkohole

Formularze odnośnie zezwoleń  na sprzedaż alkoholi.

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców
Logo Uni Europejskiej z opisem